Znaki przeciwpożarowe ( w skrócie PPOŻ.) produkowane przez firmę ANRO spełniają wymagania określone w Polskiej Normie PN-92/N-01256/01 oraz są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 ). Produkowane przez nas znaki przeciwpożarowe wykonywane są na płytach fotoluminescencyjnych (także samoprzylepnych) oraz na materiałach zwykłych: folia samoprzylepna, płyta PVC, blacha aluminiowa, w technologii nadruku farbą fotoluminescencyjną. Znakami PPOŻ., powinny być oznaczone następujące miejsca:
• drogi ewakuacyjne i pomieszczenia, w których w myśl przepisów techniczno-budowlanych wymagane są co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji,

• miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
• miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, kurków głównych instalacji gazowej i materiałów niebezpiecznych pożarowo,
• pomieszczenia, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo,
• drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji i miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych

ZNAKI NIESTANDARDOWEZłóż zapytanie

Zamów nasz newsletter i bądź na bieżąco

Subskrybuj Newsletter feed