BHP - Obróbka Metali

Nr kat.: IBM06
Bhp dla spawacza gazowego
Nr kat.: IBM08
Bhp na stanowisku tokarza
Nr kat.: IBM20

Gastronomiczno Spożywcze

Instrukcja mycia rąk
Nr kat.: IBG01B
Nr kat.: IBG13
Bhp dla cukiernika
Nr kat.: IBG14
Bhp przy obsłudze bemara
Nr kat.: IBG28

Inne

W zgodzie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca ma obowiązek wyposażyć każde stanowisko pracy w instrukcje BHP i PPOŻ, co wynika z art. 237 Kodeksu pracy oraz § 41 us.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawach ogólnych przepisów BHP. Instrukcje BHP powinny być ogólnodostępne i umieszczone miejscu, z którego może korzystać każdy pracownik.

Polskie przepisy prawa zobowiązują pracodawcę do tego, aby każdy podwładny został zapoznany z instrukcjami maszyn i urządzeń wykorzystywanych na danym stanowisku pracy.

Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie są z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Produkty powstają na płycie PVC.

ZNAKI NIESTANDARDOWEZłóż zapytanie

Zamów nasz newsletter i bądź na bieżąco

Subskrybuj Newsletter feed