System blokad Lockout służy planowaniu działań związanych z odcięciem energii zasilającej urządzenia i maszyny przemysłowe na czas przeprowadzanych na nich prac konserwacyjnych. Każdy rodzaj energii, uwolniony niespodziewanie podczas remontu urządzenia, stanowi potencjalne zagrożenie. Blokady Lockout opracowano, by zminimalizować ryzyko wypadków oraz związanych z nimi kosztów. Eliminacja zagrożeń, oraz zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy z urządzeniami technicznymi jest obowiązkiem leżącym po stronie pracodawcy. Wymogi dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w czasie pracy z maszynami określone są przez europejską dyrektywę UE 89/655.

Blokady Lockout oraz oznakowanie w formie zawieszek Tagout pozwalają wyeliminować zagrożenia elektryczne, chemiczne i mechaniczne. Pełnią one funkcję prewencyjną – ostrzegają, a zarazem uniemożliwiają ponowne uruchomienie urządzenia do czasu zdjęcia blokady. Prawidłowe wdrożenie systemu blokad lockout obejmuje:

Audyt Lockout: pozwala zdefiniować niebezpieczne źródła energii i elementy odłączające, a także umożliwia dobranie optymalnych blokad. Przeprowadzony audyt pozwala nam na przedstawienie przykładowej propozycji ofertowej i metod wdrożenia stosownych procedur;
Przygotowanie pisemnych procedur Lockout: opracowanie odpowiednich zasad zapewniających efektywne wykorzystanie systemu. Są one w pełni dostosowane do zwyczajów i warunków panujących w danym zakładzie;
Przeszkolenie pracowników: podstawowe szkolenie w zakresie prawidłowego użytkowania systemu powinno obejmować wszystkich pracowników.

Osoby odpowiedzialne za stosowanie blokad powinny dodatkowo zostać przeszkolone teoretycznie i praktycznie, z położeniem nacisku na znajomość procedur;
Audyt powdrożeniowy: to ważny element, ponieważ system lockout podlega ciągłym modyfikacjom. By zapewnić jego optymalne funkcjonowanie, specjaliści z ANRO już po wdrożeniu sprawdzą efektywność jego działania w Państwa zakładzie. Umożliwia to stwierdzenie ew. nieprawidłowości oraz w razie potrzeby wprowadzenie modyfikacji.

Działanie systemu Lockout polega na określeniu źródeł energii i potencjalnych zagrożeń, zaś w następnej kolejności wyłączeniu urządzeń i zablokowaniu ich w stanie spoczynku. Na następnym etapie zablokowane i oznaczone zostają niebezpieczne źródła energii, a także przeprowadzana jest próba. Po prawidłowym zablokowaniu urządzeń i upewnieniu się co do braku możliwości ich przypadkowego uruchomienia, na maszynach mogą zostać przeprowadzone prace serwisowe. Po ich zakończeniu blokady zostają zdjęte, zaś maszyna przywrócona do eksploatacji.

Ważnym elementem całego systemu są zawieszki Tagout stanowiące czytelną informacje wizualną, identyfikującą miejsca i elementy odcinające źródła energii i zasilania maszyny. Służą one także do oznaczenia urządzeń, na których w danym czasie prowadzone są prace i które nie mogą być w związku z tym uruchomione.

Zawieszki wykonane są w większości z priplaku, dzięki czemu doskonale sprawdzają się nawet w bardzo ciężkich warunkach przemysłowych.

ZNAKI NIESTANDARDOWEZłóż zapytanie

Zamów nasz newsletter i bądź na bieżąco

Subskrybuj Newsletter feed